Naśladowca Chrystusa

„Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł oprzeć.” Chrystus stwierdza, iż Jego naśladowca nie może liczyć na łatwe, proste i wygodne życie. Albowiem naśladując życie Pana i Jego postawę trzeba przede wszystkim brać pod uwagę wyrzeczenie i ofiarowanie siebie dla innych. Czy potrafisz przyjąć trud codziennego życia i głosić w nim Chrystusa? Jezus w trakcie swojej misji nieustannie był w drodze, nauczał, uzdrawiał, uwalniał. Nie miał stałego miejsca, właściwie niewiele miał i nie gromadził niepotrzebnych rzeczy. Jak to wygląda u Ciebie? Wszystko co miał było mu koniecznie potrzebne, aby mógł głosić Bożą miłość będąc w drodze. Korzystał też z gościnności innych osób.

Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże!” – Ci, których osobiście powołuje Chrystus mają poświęcić swoje życie Bogu. Mają zostawić świat i iść śladami Jezusa, rzeczywiście żyć dla Niego. Uczeń ma poznawać Jezusa, to jak żył i działał. Poznając coraz bardziej kochać Boga całym swym sercem i naśladować Go w swoim codziennym życiu w świecie. Czy masz w sobie takie pragnienie? Jezus rozpoczynając swoją publiczną działalność zostawił wszystko co było mu znane i kochane i poszedł w świat, aby głosić Boże królestwo. Twoje głoszenie królestwa Bożego może odbywać się przez sposób życia jaki wybierasz. Małżeństwo, samotność, konsekracja, kapłaństwo, konkretny zakon. Wystarczy tylko być wiernym swojemu powołaniu i w nim świadczyć o Chrystusie.

„Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.” Chrystus tymi słowami bardzo konkretnie stwierdza fakt, iż kto idzie za Nim, a ogląda się za innymi osobami, rzeczami, czy też chce i nie chce jednocześnie iść za Nim nie nadaje się do tego by być Jego uczniem. Dla Boga wszystko jest konkretne i również z naszej strony pragnie konkretnej deklaracji. Do kogo chcesz należeć? Za kim podążać? Nie można trochę należeć do Boga, a trochę oddawać się grzechowi. Jeśli pragniesz należeć do Chrystusa i Go naśladować to wybierz tę drogę i bądź jej wierny. Jezus pragnie całego człowieka, pragnie Ciebie… Jeżeli wiesz, że należysz do Pana wystarczy potem konsekwentnie podążać Jego drogą, a On udzieli Ci swojej łaski i miłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Powrót do góry